Presentation

Företaget startade 1996 med lång erfarenhet med tillverkning av asfaltsmassor, drift och underhåll på asfaltsverk. Vi har monterat och flyttat anläggningar i Sverige och utomlands. Ansvarat för drift och underhåll av ett flertal anläggningar. 

prev next